Наши производи

Text Box: Окосница производног програма ливнице “ЛИГРАП” су производи од обојених метала, првенствено за употребу у верским објектима, мада производимо и предмете опште и индустријске намене од обојених метала и челика. Програм коригујемо према захтевима наручилаца, а овом приликом покушаћемо да Вам представимо наше најзначајније производе.
Text Box:  
Text Box: Црквена звона су већ три деценије наш најзначајнији производ. Звона производимо у различитим величинама, тежине од 1 - 2000 килограма, са исписаним текстом или гравурама по жељи или нацрту наручилаца. Услужно вршимо опремање звона нашим јармовима и постољима, репарацију старих - исправних звона, као и постављање и елктрификацију звона. За постављена звона вршимо редован ремонт и поправке.
Text Box: Полијелеје израђујемо у различитим величинама и са више нивоа у зависности од захтева наручилаца и потреба за осветљењем у конкретном храму.
Полијелеје поставља наша радионица која врши и електрификацију полијелеја према условима храма. Према захтевима наручилаца израђујемо и полијелеје без електрификације, са свећама.
 
Text Box: Централно место испод куполе, а изнад амвона великог броја значајнијих храмова већ улепшавају и додатно осветљавају хороси наше производње. Израђујемо их у две стандардне величине у зависности од величине храма и носивости куполе. Могућа је израда посебних детаља по нацрту наручилаца. Хоросе поставља наша радионица која уједно врши и електрификацију или опремање носачима свећа за светиње које нису електрификоване или је то жеља наручиоца.
Text Box: Свећњаке израђујемо са стабилисаним постољем према нашем калупу у различитим величинамама и са различитим бројем свећа. Носачи свећа су покретни тако да је олакшана замена и паљење свећа, а уместо класичних носача свећа вршимо и постављање стаклених чаша - кандила.
Крстове израђујемо по захтеву и идејном решењу наручиоца, а посебно су атрактивни и трајни  крстови од прохрома за куполе светиња.
 
Text Box: Производи опште и индустријске намене
Text Box: Од производа опште и индустријске намене углавном смо орјентисани на израду баштенских гарнитура и стубишних ограда, ограда и капија од алуминијума или других метала.
Вршимо и ливења и обраду по наруџби специјалних делова индустријских машина, али нам исто није у сталном производном програму.
 
Text Box: Свећњаци и крстови
Text Box: Хороси
Text Box: Полијелеји
Text Box: Црквена звона
Text Box: ЛИВНИЦА ЗВОНА ПОРОДИЦЕ КРЕМЕНОВИЋ
 
Text Box: Ливница звона “ЛИГРАП” д.о.о. 34312 Белосавци, Топола

ЛИНКОВИ

тел/факс

034/6883 502

 

мобилни

063/602536

064/1112434

065/8073135

www.ligrap.com