www.ligrap.com

ЛИВНИЦА ЗВОНА "ЛИГРАП" - ПОРОДИЦА КРЕМЕНОВИЋ

 

Text Box: Хороси
 
 
Text Box: Хороси се израђују у две основне варијанте у зависности од димензија куполе храма.
Њихове најбитније карактеристике дајемо како бисте могли предвидети уклапање хороса у Светињу према њеним димензијама као и носивости куполе храма да не би дошло до нарушавања безбедности храма.

Детаљи хороса према захтеву наручилаца, а усклађени са украсним елементима у самом храму - према времену настанка, династији оснивача или донатора свтиње или према нацрту архитекте за новосаграђене светиње.
Постављање - монтажа хороса у храму и изглед хороса у амбијенту за који је намењен.
Коначни изглед хороса, најчешће у комбинацији и са Лиграповим полијелејом.
Саборни Храм у КрагујевцуХрам Св. Василија Острошког - ФочаМанастир Милешева

Приказани су елементи полијелеја у наведене три Светиње због различитог времена њиховог настанка и уочљивости "прилагођавања" украсних елемената већ постојећој орнаментици храмова.

 

Хорос са 8 поља:

Пречник - 4,3 метра

Тежина - око 400 кг

(тежина зависи првенствено од висине објекта и потребне дужине украсних ланаца који се лију уз сваки хорос по посебном узорку)

Хорос са 12 поља:

Пречник - 6,5 метара

Тежина - око 600 кг

(тежина зависи првенствено од висине објекта и потребне дужине украсних ланаца који се лију уз сваки хорос по посебном узорку)