ЛИВНИЦА ЗВОНА "ЛИГРАП" - ПОРОДИЦА КРЕМЕНОВИЋ

Text Box: Наша звона
 
Text Box: Црквена звона ливнице КРЕМЕНОВИЋ се лију на традиционалан начин преузет од старих мајстора ливења, једино је обрада спољне и унутрашње површине звона технички усавршена, а што значајно доприноси квалитету звука звона и његовом изгледу.
У кругу ливнице увек се налазе изложена звона од 30 до 2000 кг, а у службеним просторијама ливнице могу да се виде и украсна, као и тежински мања звона која се лију на исти начин, али се углавном не користе за опремање звоника храмова или звонаре манастира.
Уз физичке карактеристике звона у ливници можете да добијете и све потребне информације о тонској скали звона, предлоге за усаглашавање звука и начина постављања звона.
Text Box: Шта је потребно знати при одлучивању за набавку адекватних звона за храм?
Пре свега, битне су карактеристике - димензије звоника или звонаре и положај отвора, како би могао да се предвиди начин постављања и величина звона која највише одговарају за конкретан простор.
Уколико се ради о комбинацији више звона, најбоље тонско усаглашавање звона даје низ звона са двоструким тежинама или такве комбинације (пример: 75 - 150 - 300 кг)
Физичке димензије наших звона дате су на линку изнад текста.
 

www.ligrap.com

ГАЛЕРИЈА ЗВОНА ЛИВНИЦЕ КРЕМЕНОВИЋ

.

Стална поставка црквених звона у кругу ливнице ЛИГРАП.