.

За разлику од времена када у Богословији није било ни једно звоно, сада звона имају и естетску улогу, као и за најављивање гостију, почетка наставе или неког другог разлога окупљања - чему су звона, између осталог, служила и кроз векове.

 

 

Text Box: Београдска богодсловија пре неколико година није имала ни једно звоно у својој згради.
Пошто звона имају функцију и своје место и у  богослужењима у православној цркви, ливница је Богословији поклонила прво звоно да би се касније развила лепа сарадња, тако да данас звона имају и естетску улогу у објекту Богословије, а не само образовну - литургијску.
Уз звона, зграда Богословије је украшена и нашим свећњацима чиме су иконе, уз које су свећњаци постављени, добиле дубљи смисао од, наоко, естетског како је то деловало без свећњака.
Богословија је један од првих објеката којима се ливница ЛИГРАП укључила и као донатор одмах по увођењу производног програма за уређење православних светиоња, поштујући њен значај и схватајући потребе такве институције.

ЛИВНИЦА ЗВОНА "ЛИГРАП" - ПОРОДИЦА КРЕМЕНОВИЋ

www.ligrap.com

БОГОСЛОВИЈА У БЕОГРАДУ